Pinocchio พิน็อกคิโอ

นี่คือพินอคคิโอที่ดี มีความแฟนตาซีแบบเทพนิยายผสมกับความดำมืด บางครั้งสิ่งนี้อาจทำให้เราร้องไห้มากขึ้น

เมื่อดูจากตัวอย่างหนังอาจซ่อนบางอย่างที่ดีกว่าที่เรารู้

เจอกัน 22 ตุลาคมนี้